Welkom op de website Hydromet

Hydromet adviseert bij de oplossing van praktische vragen over water, weer en klimaat bij planning, ontwerp en veiligheid van watersystemen. Daarnaast wordt geadviseerd bij beleidsontwikkeling waarbinnen een en ander plaats vindt.

Hydromet werkt voor zowel overheids- als particuliere organisaties en maakt, waar dit nodig is of meerwaarde oplevert, gebruik van een netwerk van externe specialistische adviseurs en onderzoekers. De belangrijkste expertise ligt op de koppeling tussen, en het vinden van praktische oplossingen vanuit het grensvlak van, water en klimaat. Door de combinatie van ervaring met specialistische advisering en een brede, onafhankelijke kijk op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ‘water’ en ‘meteo’ worden daarbij creatieve en vernieuwende resultaten gestimuleerd.